dinsdag 15 december 2015 17:50

    

Lidmaatschap MVV Delta Oss  

 

Contributie (m.i.v. 2024)

Vanaf 18 jaar            :   180 euro per jaar
vanaf 10 tot 18 jaar   :    90 euro per jaar
Inschrijfgeld              :    10 euro

Bankrekeningnummer NL67 RABO 0339402431 t.n.v. Delta Oss

 

  

Algemene aandachtspunten voor nieuwe leden

 

 1. Aspirant leden.
  Nieuwe leden dienen eerst een inschrijf formulier in te vullen, ná betaling van kosten en inlevering van een
  normale of digitale pasfoto zal hem/haar zo spoedig mogelijk een clubpas worden toegezonden.
  Inschrijvingen van ex-leden worden eerst door het bestuur in behandeling genomen.

 2. Proeftijd.
  Alle nieuwe leden zijn aspirant lid en hebben een proeftijd van 1 jaar. Het bestuur kan tijdens deze periode het lidmaatschap ontbinden. De contributie over de resterende maanden proeftijd wordt dan terugbetaald.

 3. Verzekering.
  Doordat MVV Delta het KNVvL lidmaatschap verplicht, zijn alle leden automatisch verzekerd. De KNVvL verzekering is echter een aanvullende voorziening op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de leden, daarnaast is het een primaire verzekering voor bestuursleden en instructeurs.

 4. Werkzaamheden.
  Van elk lid wordt verwacht, in overleg en naar kunnen, medewerking te verlenen t.b.v. onderhoud van terrein en / of accommodatie en bij de organisatie van modelvlieg activiteiten.

 5. Minimum leeftijd.
  Er bestaat geen wettelijke minimum leeftijd voor radiobestuurd modelvliegen. Bij M.V.V. Delta is het toegestaan vanaf de leeftijd van 12 jaar. Voor directe familieleden van Deltaleden is dit toegestaan vanaf de leeftijd 10 jaar. Voorwaarde is dat dit altijd onder toezicht van het betreffende familielid (minimum
  leeftijd 18 jaar) geschiedt. Het verantwoordelijke familielid kan zonodig tot vlieginstructeur van enkel en alleen betreffend lid benoemd worden.

 6. Opzegging.
  Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor schriftelijk aan het bestuur mede gedeeld te worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle sleutels van M.V.V. ingeleverd te worden

 7. Royement.
  In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het bestuur overgaat tot royemen.

 8. Lidmaatschap KNVvL.
  Elk lid van Delta Oss is automatisch ook KNVvL (Koninklijke Nederlandse De Delta leden hebben op de Algemene Ledenvergadering gestemd voor het clublidmaatschap bij de KNVvL. Dit is vanaf 2006 voor een proefperiode 2009 via stemming in de ALV definitief bekrachtigd.

 9. Toegangssleutels.
  Elk lid kan schriftelijk een poortsleutel aanvragen bij het bestuur. Voorwaarde is dat het lid in bezit is van een KNVvL en / of clubbrevet.
  Elk lid met een minimum leeftijd van 18 jaar, die een jaar of langer lid is kan deze schriftelijk aanvragen bij het bestuur.
  Voor zowel poort- als kantinesleutel wordt een statiegeld van € 25,- in rekening gebracht

 10.  Registratie.
  In / op elk vliegend model moet zijn aangebracht: naam, adres en telefoonnummer, voor modellen met verbrandingsmotor geldt verder dat ook een geldige geluid keuringsticker aangebracht moet zijn.

 11. Modellen keuring.
  Nieuwe modellen moeten voldoen aan de eisen in de keuringslijst, Zie: Keuringsformulier
  Modellen van aspirant leden worden éérst technisch gekeurd. Een onderdeel van de technische keuring is de geluidstest, deze wordt uitgevoerd door een bestuurslid.
  Alle modellen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals:  Boven gras gemeten, op een afstand van 7 meter van de propellertip max. 80 Decibel gemeten worden.

Wij wensen u veel succes met uw hobby

 

Laatst aangepast op donderdag 02 november 2023 15:19
Meer in deze categorie: « leren vliegen Veldfotos »